Google+

 

2013年10月6日 星期日

【喜慶金門】後豐港 愛國將軍聖誕醮慶

 農曆九月初二,後豐港愛國將軍舉行中府元帥聖誕醮慶,這鄉間的小廟宇有一段傳奇故事。
  後豐港愛國將軍廟主奉中府元帥,另奉有周府元帥,都是過去在兩岸對峙時期犧牲的軍人。中府元帥相傳為民國四十年左右,於大二膽島上的因故身亡的軍人,後漂流到金門海岸,被古崗漁民發現安葬於現今廟址,幾年後地主耕作於樹下小憩時,中府元帥托夢告知地主要興廟,並庇佑平安順遂,夢醒後果然發現田裡的屍骨,便撿骨奉金並蓋起小廟安奉。
  現今廟宇為八十七年重建,原廟宇管理主要為地主負責,並在每年中府元帥聖誕千秋日舉行醮慶,今年因地主年事已高,將小廟的管理交給後豐港來鳳宮管委會負責,並由來鳳宮協助醮慶適宜。
  中府元帥聖誕千秋日為九月初三,醮慶堤前一天舉行,並恭請來鳳宮境主田府元帥主壇。兩尊軍裝金身分別為周府元帥、中府元帥。
 
  請來混元壇法師進行醮儀,下午先進行宣經,之後再舉行晉金紙及送天公儀式。
  樂師。
  鳴動金鼓,等待來鳳宮田府元帥及王府王爺臨壇。
 
  田府元帥。王府王爺。

  大路起走,坐車不騎馬,因此乩身是坐在長凳上過路關。
 一路坐車到十二街頭,法師唱誦腳踏雲梯」,乩身一腳踏上入天曹,準備入五門。 
奏晉、讀大疏、交繳。
 下雲梯準備送天公。
  法師辭神後,送天公化天公亭。
 
 
 
  
鄉老跪拜送天公。
 
  
雖然是鄉野中的小廟宇,但據村民說中府元帥相當靈驗,因此醮慶期間來添緣還願的人也很多。

沒有留言:

張貼留言