Google+

 

2014年3月16日 星期日

【古意金門】陽翟 東珩 村落石獅爺 村落總覽

陽翟及鄰近的東珩一共有五尊風獅爺,分別有不同的故事及任務,你都找齊了嗎?

 陽翟風獅爺一。
陽翟風獅爺二。
陽翟風獅爺三。
陽翟風獅爺四。
東珩風獅爺一。

沒有留言:

張貼留言