Google+

 

2014年10月26日 星期日

【古意金門】勅贈驍騎將軍 楊甫光墓

太武山南麓驍騎將軍楊甫光墓。
「皇清 勅贈驍騎將軍甫光楊公墓」
「驍騎將軍」為古代武官名。 漢武帝時李廣為驍騎將軍 。 東漢初改屯衛為驍騎 。 南朝梁陳有左右驍騎,北魏北周有驍騎將軍之職。 宋、元、明有驍騎尉。 「驍騎將軍」是清初武官從二品階,乾隆二十年更定武職封階,驍騎將軍改為武功大夫。
墓的位置在太武山南麓,墓碑為青斗石刻,周圍浮雕莖草藤蔓及雲紋、正日,墳丘、墓手、墓桌是由三合土一體成形而造。
墓主驍騎將軍湖尾東堡人字甫光,為清朝總兵楊恩之父,縣志內未記載,但在東堡楊氏族譜內有紀載,家廟內亦有匾額,其夫人為黃氏傑出族裔。
從墓園後方看,後高前低依勢而葬。

沒有留言:

張貼留言