Google+

 

2014年6月2日 星期一

【喜慶金門】金湖 后園 代天府廟 遶境陣五方

農曆五月初三連初四,后園代天府廟進行兩天醮慶。
 
后園代天府廟始建於民國七十二年,廟內主奉溫、朱、池三尊王爺,未建廟前是由民家輪流奉祀。
 
醮慶期間邀請鄰村夏興浮濟廟聖侯恩主、留府千歲、太子爺共同參與,初四下午進行送天公遶境鎮五方,遶境範圍連同聯鄉的漁村在內。
 
溫、朱、池王爺。聖侯恩主。
 
留府千歲。太子爺。
 
 
送天公儀式,夏興浮濟廟四位乩童(恩主公、留府千歲、廣澤尊王、太子爺)起駕進行。
 
 
送完天公後返回廟內貫禁口,隨後出發遶境鎮五方。
 
 
第一營在村後軍營門口前,恩主公乩身會先定方位,在進行安鎮。
 
 
  
第二營在路邊。
 
 
 
第三營在村前下海的小路上。
 
第四營在廟前。
 
第五營在前往漁村的路上。
 
第六營在陶瓷廠路口旁。
  
 
第七營在漁村往海邊的路上。
每個營有黑令旗、竹符、石符、草人、一份三牲、一份金紙。
 
  
在漁村村內進行吃三牲粿粽。
 
第八營在村旁的草徑上。
 
 
第九營在良金牛肉轉角路口。兩村合計一共安鎮九營。
 
接著隊伍回到后園,來到廟旁進行后園的吃三牲粿。
 
 
最後在廟前進行觀輦彩新乩,恩主公、留府千歲、太子爺在新乩頭上揮動令旗。
 
回到廟內繼續進行,之後也還是需要再擇期進行完整的彩乩儀式,直到坐禁、完成出吉才算完整圓滿。

沒有留言:

張貼留言